Compliance.

Compliance betekent letterlijk ‘naleving’.  Het is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet naleven van deze regels kan een gevaar vormen voor de organisatie met als gevolg een aantasting van de reputatie of het ontstaan van een financieel delict.

In eerste instantie zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk voor naleving van de regels, aangestuurd door de leidinggevende die verantwoordelijk is voor de implementatie van de geldende wet- en regelgeving. Compliance heeft onder andere als taak om zowel medewerkers als leidinggevenden hierbij te adviseren, voornamelijk door het opstellen van beleid en procedures.

humanforce. adviseert en ondersteunt met name financiële instellingen op dit gebied.

Lees meer over onze Opdrachtgevers

Wet- en regelgeving.

 • Wft, Wet op financieel toezicht
 • Wwft, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • AML/CTF, Anti-Money Laundering/ Counter-Terrorism Financing
 • AVG, Algemene Verordering Gegevensbeheer
 • MAD/MAR, Market Abuse Directive/ Market Abuse Regime
 • MiFID II, Markets in Financial Instruments Directive

Wij beschikken over.

 • Compliance Officers (Junior, Medio en Senior)
 • KYC Analisten (Know Your Customer)
 • CDD Analisten (Customer Due Diligence)

Opleidingen

humanforce. heeft de beschikking over Compliance Officers die worden ingezet bij haar opdrachtgevers. Dit zijn voornamelijk financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, exchanges en pensioenfondsen. Uiteraard komt het voor dat er ook buiten deze sector wordt geacteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invoeren van ISO bij een bouwfonds of het toezien op uitvoering van GDP (Good Manufacturing Practise) binnen een farmaceutische organisatie.

Als bedrijf houden wij de marktontwikkelingen binnen de financiële sector nauwlettend in de gaten, wijzigingen hieromtrent worden vanuit onze Academy doorgegeven aan de consultants. Dit gebeurd voornamelijk door gerichte trainingen en kennissessies. Al onze consultants krijgen van ons de volgende trainingen/certificeringen:

Naast de standaard trainingen bieden wij onze consultants de mogelijkheid om opgenomen te worden tot het Register Integriteit. Op deze manier ondersteunen wij onze consultants bij het zorgvuldig afwegen van belangen en omgaan met regels, voornamelijk binnen de financiële dienstverlening. Na afronding van de DSI Integriteitsmodule Algemeen nemen zij deel aan het DSI integriteitsprogramma. De modules voldoen aan de door de ESMA en de AFM gestelde accreditatievereisten.


Compliance & Integriteit

 • Cultuur, gedrag en eed/belofte
 • Gedragscode en gedragsregels
 • Belangenverstrengeling

CDD & bestrijding witwassen

 • CDD
 • Witwassen en terrorismefinanciering
 • CDD Intake
 • CDD risico indicatoren
 • Monitoring en review

C&I Pensioenfondsen

 • Inleiding compliance en integriteit
 • Belangenverstrengeling en marktmisbruik
 • Overige compliance thema’s

AML & CDD

 • Customer Due Diligence
 • Anti-Money Laundering & Terrorism Financing
 • CDD Intake
 • CDD Risk Indicators
 • Monitoring en review